Србија је добила првог регистрованог лобисту

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Шифра из ОРН – 85100000 – Услуге здравствене заштите
12/03/2020
Интерни конкурс за попуњавање положаја у служби Агенције за борбу против корупције
12/03/2020

Србија је добила првог регистрованог лобисту

print
  Након успешно одржане прве обуке за лобисту, кроз коју је прошло 44 учесника, Агенција је на основу захтева за упис у Регистар лобиста и коначног решења директора Агенције уписала као првог регистрованог лобисту Ненада Вуковића, адвоката из Београда.
Република Србија је доношењем Закона о лобирању положила испит зрелости једне демократске државе и прикључила се мањем броју држава у свету које су законски уредиле активност лобирања.
Увођење регистрованих лобиста, који ће одговорно, на законит и транспарентан начин, поштујући етичка правила у циљу очувања личног угледа и угледа активности лобирања прописаних Кодексом вршити утицај на доносиоце одлука у процесу политичког одлучивања, допринеће да лобирање у Србији постане важно средство за јачање демократије која се заснива на транспарентности, владавини права и друштвеној одговорности.
Агенција ће наставити да својим активностима доприноси афирмацији професије лобирања и контролише поштовање обавеза свих учесника у поступку лобирања.