Списак институција које су известиле о споровођењу планова интегритета у другом циклусу

Списак институција које су известиле о споровођењу планова интегритета у другом циклусу.

Институције су подељење по системима на основу сродности остваривања надлежности.
Постоји могућност да нису обухваћени сви органи јавне власти који су у обавези да известе Агенцију о спровођењу плана интегритета у другом циклусу.

Подаци су подложни изменама и допунама. Сугестије поводом допуна или измена могу се доставити путем електронске поште integritet@acas.rs или телефоном 011/41 49 112

 1. Политички систем
 2. Систем правосуђа
 3. Систем полиције
 4. Систем државне управе и локалне самоуправе
 5. Систем одбране
 6. Систем јавних финансија и привреде
 7. Систем пољопривреде
 8. Систем социјалне политике
 9. Систем здравства
 10. Систем просвете и науке
 11. Систем културе и спорта
 12. Систем животне средине и просторног планирања
 13. Систем заштите података, људских права и јавног интереса
 14. Систем јавних предузећа