Смернице за извештавање о спровођењу и вршењу надзора над спровођењем Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 (потпоглавље Борба против корупције)

Водич за примену Програма обуке и Упутства за обуку у области спречавања корупције и јачања интегритета
27/11/2020
Обележавање Међународног дана борбе против корупције
08/12/2020

Смернице за извештавање о спровођењу и вршењу надзора над спровођењем Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 (потпоглавље Борба против корупције)

print

У складу са Законом о спречавању корупције и Ревидираним Акционим планом за Поглавље 23, Агенција за спречавање корупције надзираће спровођење потпоглавља Борба против корупције Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23.

Имајући то у виду, уз подршку пројекта „Превенција и борба против корупције“ (IPA 2013), израђене су Смернице за извештавање о спровођењу и вршењу надзора над спровођењем Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, потпоглавље Борба против корупције.

Смернице садрже правила, која ближе дефинишу одређивање обвезника извештавања о примени активности из Ревидираног Акционог плана; извештавање ових субјеката према Агенцији; извештавање Агенције према Народној скупштини; давање мишљења са препорукама Агенције појединачним носиоцима активности и давање иницијатива за измене и допуне Ревидираног Акционог плана.

Намењене су носиоцима активности – обвезницима извештавања о примени активности из Ревидираног Акционог плана и Агенцији, али и другим субјектима који су укључени у процес праћења спровођења овог документа.

Агенција ће све институције, укључене у потпоглавље Борба против корупције Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, о овом документу обавестити и писаним путем.