Služba za rešavanje sukoba int.

Odbor Agencije ponovo odlučuje po presudi Upravnog suda
07/09/2011
Saopštenje Agencije za borbu protiv korupcije povodom tvrdnji novinarke Dragane Sotirovski da joj je prećeno
05/11/2013

Služba za rešavanje sukoba int.

print

Služba za rešavanje sukoba interesa kroz postupke rešavanja sukoba interesa, dekumulacije funkcija i odlučivanja o drugim povredama zakona otklanja uzroke za nastanak korupcije. Ukoliko se nakon sprovedenog postupka utvrdi da je povreda Zakona nastupila, izriču se mere, propisane Zakonom. Cilj tih mera jeste, da se, ukoliko je to moguće, navedene povrede otklone. Na taj način se otklanjaju uzroci koji su doveli, ili mogu dovesti do korupcije. Ova služba rešava po zahtevima javnih funkcionera da mogu da istovremeno vrše dve javne funkcije, ili da uz vršenje javne funkcije mogu da obavljaju neki drugi posao ili delatnost, opet ceneći, da li su te dve javne funkcije ili drugi posao ili delatnost kompatibilni, ili nisu, sa stanovišta sukoba interesa.

Služba, kroz praksu koju gradi primenjujući Zakon o Agenciji u navedenoj oblasti, daje preproruke Agenciji u kom obimu i na koji način bi postojeći Zakon trebalo dopuniti ili izmeniti kako bi Zakon bio efikasniji u domenu primene.