Служба за међународну сарадњу

print
Међународна сарадња има изузетно важну улогу у превенцији и сузбијању корупције с обзиром на чињеницу да је корупција повезана са организованим и привредним криминалом укључујући и прање новца и представља озбиљну претњу одрживом демократском и економском развоју и институционалној стабилности сваке земље. Сузбијање корупције је одговорност свих држава што међународну сарадњу (која се огледа у ефикасној размени информација и искустава, унапређењу добре праксе и успостављању координираних стратегија, стандарда и критеријума усмерених на борбу против корупције) чини још неопходнијом.

Служба за међународну сарадњу, у оквиру своје надлежности, развија и унапређује сарадњу са надлежним државним органима као и са релевантним институцијама других држава, међународних организација, европских и регионалних организација и иницијатива у подручју превенције и сузбијања корупције.

Приоритет Службе за међународну сарадњу је да прати међународне прописе из области борбе против корупције, посебно Конвенције и међународне уговоре које је држава ратификовала као и да иницира измене домаћих прописа ради усклађивања са међународно прихваћеним правним правилима и стандардима. Због тога је важна редовна и непосредна сарадња са Саветом Европе, Групом држава за борбу против корупције (ГРЕКО), учествовање на ГРЕКО пленарним седницама у Стразбуру, сарадња са Ќанцеларијом Уједињених Нација за дрогу и криминал (УНОДЦ) и учествовање на састанцима Конференције држава чланица (потписница УН Конвенције против корупције), као и са Мрежом против корупције у оквиру Организације за економски развој и сарадњу (ОЕЦД).

Важна улога Служба за међународну сарадњу је представљање Агенције и учествовање у домаћим и међународним састанцима, конференцијама, семинарима и радионицама који се односе на борбу против корупције.

буџет, пројекат 2010-2011