Izjašnjenje političke stranke Savez vojvođanskih Mađara povodom raspodele subvencija vlade Mađarske
14/01/2016
Mišljenje o Predlogu zakona o oglašavanju
18/01/2016

Slučaj Tatjane Đakonov

print
logo_acas_cirAgencija za borbu protiv korupcije podseća da je uloga uzbunjivača od neprocenjivog značaja za otkrivanje korupcije. Kako bi građani bili ohrabreni da javno progovore o korupciji neophodno je da nakon toga usledi adekvatna reakcija institucija. Za efikasnu zaštitu uzbunjivača, efikasno otkrivanje i krivično gonjenje dela korupcije neophodna je koordinacija između svih institucija u lancu, radi sinhronizovanog delovanja i ujednačene prakse.

Slučaj Tatjane Đakonov, zaposlene u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u Novom Sadu nažalost, još jedanput nas podseća na to kako izostanak ove reakcije može da dovede do toga da se uzbunjivač suoči sa velikim ličnim rizikom.

Podsećamo da je nakon dobijanja otkaza od strane direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u Novom Sadu Agencija za borbu protiv korupcije utvrdila da je postupanje direktora prema uzbunjivaču i donošenje akta o radnom statusu – uzrokovano okolnostima koje su u vezi sa prijavom korupcije Agenciji i da se radi o odmazdi prema uzbunjivaču. Inspektorat za rad u Novom Sadu doneo je rešenje kojim se odlaže izvršenje rešenja o otkazu ugovora o radu do pravnosnažnog okončanja sudskog postupka. Osnovni sud u Novom Sadu doneo je presudu kojom se poništava kao nezakonito rešenje o otkazu ugovora o radu i naložio vraćanje na radno mesto.

Iako je Tatjana Đakonov uz velike napore kroz institucije sistema uspela da ostvari svoja prava u pogledu radnopravnog statusa – podjednako je važna reakcija javnotužilačkog sistema i policije, koja je izostala.

Istovremeno, nastavljena su neprimerena postupanja prema licu koje je prijavilo korupciju.

Tatjana Đakonov je obavestila Agenciju da je dana 06.01.2016. godine, u poslovnim prostorijama direktor fizički povredio, o čemu je dostavila izveštaj lekara specijaliste Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, i istakla da smatra da je glavni razlog njenog fizičkog povređivanja upravo taj što nadležni državni organi u Novom Sadu više od tri godine ništa nisu preduzeli povodom krivične prijave protiv direktora.

Agencija nema više ovlašćenja da određeno postupanje prema licu koje je prijavilo korupciju oceni odmazdom zbog prijavljenog slučaja korupcije, ali će u daljem postupanju preduzeti sve što je potrebno da zaštiti Tatjanu Đakonov i o ovom slučaju obavestiti ministra unutrašnjih poslova, ministra pravde i Republičko javno tužilaštvo.

Podsećamo i na to da je Agencija prethodno, zajedno sa pružanjem zaštite Tatjani Đakonov o prijavljenom slučaju korupcije, obavestila tužilaštvo u avgustu 2013. godine, sa predlogom da ispita slučaj u okviru svoje nadležnosti, ali do danas ispitivanje slučaja nije sprovedeno i nalazi se u početnoj fazi prikupljanja informacija.

Slučaj Tatjane Đakonov šalje poruku građanima da neće imati institucionalnu zaštitu od odmazde zbog čega će biti demotivisani da prijave korupciju, jer će biti suočeni sa neproporcionalnim ličnim rizikom, koji podrazumeva ne samo gubitak posla, već i više od toga.