Sistematski pristup u borbi protiv korupcije

Zubin Potok – Izbori za odbornike
22/06/2012
Zvečan – Izbori za odbornike
22/06/2012

Sistematski pristup u borbi protiv korupcije

sajtkonferencija
print
U organizaciji Transparentnost  – Srbija i BIRN održana je konferencija „Sistematski pristup u borbi protiv korupcije – Izveštaji nezavisnih tela i Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije“. Konferencija je podeljena na dve celine: u prvom delu predstavljeni su glavni nalazi analize sadržaja godišnjih izveštaja nezavisnih tela za 2011. godinu sa stanovišta borbe protiv korupcije, a u drugom delu tema je bila Nacrt nove Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

Na skupu su govorili: Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije; Rodoljub Šabić, Poverenik za infoemacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti; Tatjana Babić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije; Gordana Stevanović, pomoćnik generalnog sekretara Zaštitnika građana; Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu; Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta.
Konferenciju je otvorila Vesna Kovač, potpredsednik Narodne skupštine RS.
Konferencija je održana uz podršku ambasade Velike Britanije i ambasade Kraljevine Holandije, čiji su ambasadori pozdravili skup.