Sistem zaštite uzbunjivača

Sremska Mitrovica – Izbori za odbornike
21/06/2012
Stari Grad (Beograd) – Izbori za odbornike
21/06/2012

Sistem zaštite uzbunjivača

print

Agencija za borbu protiv korupcije podržava sve napore i inicijative državnih organa i civilnog društva usmerene na sistemsku zaštitu uzbunjivača. Adekvatna i celovita zaštita uzbunjivača je veoma važna za dalju demokratizaciju društva i njome se ne može baviti pojedinačna institucija jer celoviti mehanizam podrazumeva koordiniranu akciju niza državnih organa.

U okviru tih napora Agencija za borbu protiv korupcije je, uz podršku Kancelarije UNDP u Srbiji, inicirala nedavnu posetu britanskog stručnjaka Pola Stivensona, koji će kroz analizu postojeće regulative i prakse ponuditi preporuke za najefikasniji mehanizam zaštite uzbunjivača.

Pol Stivenson je savetnik ugledne konsultantske kuće Public Concern at Work, bivši član delegacije Grupe zemalja za borbi protiv korupcije (GREKO) i autor studije „Zaštita uzbunjivača – studija o rezultatima evaluacije GREKO-a“ i studije „Zaštita uzbunjivača“ na osnovu koje će Savet Evrope doneti međunarodni dokument o zaštiti uzbunjivača. Prilikom nedavne posete Beogradu Pol Stivneson imao je seriju radnih sastanka sa predstavnicima državnih organa (Ministarstva pravde; MUP; Ministarstva rada i socijalne politike; Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu, lokalnu samoupravu; Republičkog javnog tužilaštva, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti; Državne revizorske institucije itd.) kao i predstavnicima nevladinih organizacija i medija.

Kada izveštaj Pola Stivensona bude završen i dostavljen Agencija će ga predstaviti javnosti a postaviti i na internet stranici, što je nesumnjivo još jedan doprinos Agencije efikasnijoj zaštiti uzbunjivača.