Систем заштите узбуњивача

Сремска Митровица – Избори за одборнике
21/06/2012
Стари Град (Београд) – Избори за одборнике
21/06/2012

Систем заштите узбуњивача

print

Агенција за борбу против корупције подржава све напоре и иницијативе државних органа и цивилног друштва усмерене на системску заштиту узбуњивача. Адекватна и целовита заштита узбуњивачa је веома важна за даљу демократизацију друштва и њоме се не може бавити појединачна институција јер целовити механизам подразумева координирану акцију низа државних органа.

У оквиру тих напора Агенција за борбу против корупције је, уз подршку Канцеларије УНДП у Србији, иницирала недавну посету британског стручњака Пола Стивенсона, који ће кроз анализу постојеће регулативе и праксе понудити препоруке за најефикаснији механизам заштите узбуњивача.

Пол Стивенсон је саветник угледне консултантске куће Public Concern at Work, бивши члан делегације Групе земаља за борби против корупције (ГРЕКО) и аутор студије „Заштита узбуњивача – студија о резултатима евалуације ГРЕКО-а“ и студије „Заштита узбуњивача“ на основу које ће Савет Европе донети међународни документ о заштити узбуњивача. Приликом недавне посете Београду Пол Стивнесон имао је серију радних састанка са представницима државних органа (Министарства правде; МУП; Министарства рада и социјалне политике; Министарства за људска и мањинска права, државну управу, локалну самоуправу; Републичког јавног тужилаштва, Заштитника грађана, Повереника за заштиту информација од јавног значаја и заштиту података о личности; Државне ревизорске институције итд.) као и представницима невладиних организација и медија.

Када извештај Пола Стивенсона буде завршен и достављен Агенција ће га представити јавности а поставити и на интернет страници, што је несумњиво још један допринос Агенције ефикаснијој заштити узбуњивача.