6. седница Одбора Агенције

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
Реаговање Агенцијe за борбу против корупције поводом објављивања делова садржаја кривичних пријава
23/04/2014
Ancii
Центар за људска права из Ниша: Антикорупцијска анализа Закона о извршењу кривичних санкција и одговарајућих правилника
26/08/2011

6. седница Одбора Агенције

print

Одбор Агенције је на шестој седници усвојио Годишњи извештај о раду Агенције са анексима – Извештајем о спровођењу Националне стратегије и Акционог плана и Извештајем о раду Одељења за сукоб интереса. Извештај и припадајући анекси биће поднети Народној скупштини у петак 25. марта.

На јучерашњој седници Одбор је такође одлучивао по жалбама на четири првостепене одлуке директорке Агенције. Одбијене су све четири жалбе. Реч је о две одлуке о престанку функције по сили закона, једној мери јавног објављивања одлуке о повреди закона и једној препоруци за разрешење.