Šesta sednica odbora Agencije

Jednoglasno u borbi protiv korupcije
25/02/2014
Godišnji izveštaji
14/07/2010

Šesta sednica odbora Agencije

print

Na šestoj, redovnoj sednici Agencije za borbu protiv korupcije Odbor Agencije usvojio je Izveštaj o utrošenim sredstvima za 2009. godinu. Agenciji su odobrena sredstva u budžetu Republike Srbije u ukupnom iznosu od 9.008.000,00 dinara, a rebalansom budžeta Republike Srbije za 2009. godinu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 10.108.000,00 dinara.

 

Agencija je u 2009. godini ostvarila rashod u ukupnom iznosu od 8.659.686,24 dinara, a u budžet Repubike Srbije je izvršen povraćaj sredstava u ukupnom iznosu od 1.448.313,76 dinara.

U usvojenom izveštaju navodi se i da u 2009. godini Agencija nije imala dugovanja, kao ni obaveze niti potraživanja koja su prenesena u 2010. godinu.