Шеста седница одбора Агенције

Једногласно у борби против корупције
25/02/2014
Годишњи извештаји
14/07/2010

Шеста седница одбора Агенције

print

На шестој, редовној седници Агенције за борбу против корупције Одбор Агенције усвојио је Извештај о утрошеним средствима за 2009. годину. Агенцији су одобрена средства у буџету Републике Србије у укупном износу од 9.008.000,00 динара, а ребалансом буџета Републике Србије за 2009. годину одобрена су средства у укупном износу од 10.108.000,00 динара.

 

Агенција је у 2009. години остварила расход у укупном износу од 8.659.686,24 динара, а у буџет Репубике Србије је извршен повраћај средстава у укупном износу од 1.448.313,76 динара.

У усвојеном извештају наводи се и да у 2009. години Агенција није имала дуговања, као ни обавезе нити потраживања која су пренесена у 2010. годину.