Seminar Mehanizmi za sprečavanje korupcije održan na Fakultetu političkih nauka

Žabari – Izbor za odbornike
22/06/2012
Žagubica – Izbori za odbornike
22/06/2012

Seminar Mehanizmi za sprečavanje korupcije održan na Fakultetu političkih nauka

sajt
print

Realizacijom dvodnevnog seminara Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji, 13. i 14. marta na Fakultetu političkih nauka nastavljena je saradnja Agencije za borbu protiv korupcije sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.
Seminar je imao za cilj da studentima pomogne da u budućem radu bolje i profesionalnije obavljaju svoj posao, kroz obradu tema i diskusiju iz sledećih oblasti: pojam korupcije; značaj lične i profesionalne etike i integriteta; institucionalni integritet; represivne i preventivne mere u borbi protiv korupcije; uloga institucija države i društva u borbi protiv korupcije; ideja nezavisnog državnog tela; mandat Agencije za borbu protiv korupcije; mehanizmi za sprečavanje korupcije.
Foto galerija

Seminar je pohađalo 22 studenta osnovnih i master studija, kao i diplomaca sa Fakulteta političkih nauka, Pravnog i Fakulteta bezbednosti.

Po okončanju ciklusa seminara učesnici će moći da posete Agenciju za borbu protiv korupcije.