ZnakHorizontalnoCirilicaveci
Uzbunjivačima se ne sme stavljati u izgled otkaz ako je u vezi sa prijavljenim slučajem korupcije
16/01/2014
Izrada plana integriteta – Arhiva
02/04/2013

Sektor za poslove prevencije

print
U okviru Sektora za poslove prevencije organizovana su dva odeljenja i dva odseka u okviru kojih se obavljaju različiti poslovi koji spadaju u nadležnost Agencije. Svi ti poslovi su usmereni, prvenstveno, na otklanjanje uzroka koji dovode do sistemske korupcije, mada nije beznačajna njihova uloga u otklanjanju pojedinačne korupcije, posebno ako se uzmu u obzir nadležnosti koje spadaju u delokrug rada Odseka za izradu planova integriteta i Odseka za edukacije.

Odeljenje za Strategiju i propise

Odsek za planove integriteta

Odeljenje za edukaciju, kampanje i saradnju sa civilnim društvom

Odsek za istraživanja i razvoj