ZnakHorizontalnoCirilicaveci
Узбуњивачима се не сме стављати у изглед отказ ако је у вези са пријављеним случајем корупције
16/01/2014
Израда планa интегритета – Архива
02/04/2013

Сектор за послове превенције

print
У оквиру Сектора за послове превенције организована су два одељења и два одсека у оквиру којих се обављају различити послови који спадају у надлежност Агенције. Сви ти послови су усмерени, првенствено, на отклањање узрока који доводе до системске корупције, мада није безначајна њихова улога у отклањању појединачне корупције, посебно ако се узму у обзир надлежности које спадају у делокруг рада Одсека за израду планова интегритета и Одсека за едукације.

Одељење за Стратегију и прописе

Одсек за планове интегритета

Одељење за едукацију, кампање и сарадњу са цивилним друштвом

Одсек за истраживања и развој