Sektor za operativne poslove

Izabran zamenik direktora Agencije
28/03/2013
malaDSCN4471
Narodnoj skupštini predat treći Godišnji izveštaj o radu Agencije
28/03/2013

Sektor za operativne poslove

print

 

U okviru Sektora za operativne poslove organizovane su dve uže unutrašnje jedinice: Odeljenje za registre i Odeljenje za kontrolu imovine funkcionera. Opšti (okvirni) zadatak sektora je da, na osnovu određenih evidencija i drugih podataka, relevantnih u borbi protiv korupcije, izvrši njihovu obradu i analizu i da te podatke i analize učini dostupnim stručnoj i široj javnosti. Takođe, u okviru ovog Sektora obavljaju se poslovi izrade predloga godišnjeg plana provere podataka, provere imovinskih izveštaja funkcionera i utvrđivanja razloga nesaglasnosti između podataka u izveštaju i stvarnog stanja, odnosno utvrđivanja razloga nesaglasnosti između uvećane vrednosti imovine funkcionera i njegovih zakonitih i prijavljenih prihoda i o tome obaveštava organ u kome funkcioner vrši javnu funkciju i drugi nadležni organi.

 

Odeljenje za kontrolu imovine funkcionera

 

Odeljenje za registre

 

* NAPOMENA: Lista je objavljena u cilju obaveštavanja javnosti. Za sva navedena lica važi pretpostavka nevinosti, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Samo pokretanje postupka pred Agencijom ne znači da je funkcioner povredio zakon. Odluka o tome donosi se tek nakon sprovedenog postupka, u kojem funkcioner ima pravo da se izjasni, a postaje konačna tek istekom roka za žalbu, odnosno njenim potvrđivanjem od strane Odbora Agencije.

PODSETNIK: Najčešće povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

  • član 35 = kašnjenje funkcionera u prenosu upravljačkih prava
  • član 36 = kašnjenje pravnog i odgovornog lica u pravnom licu vezano za obaveštavanje Agencije o učešću u postupcima javnih nabavki
  • član 43 stav 1 = kašnjenje organa i odgovornog lica u organu u kom funkcioner vrši funkciju vezano za obaveštavanje Agencije o stupanju/prestanku javne funkcije funkcionera u tom organu
  • član 43 stav 2 = kašnjenje funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po stupanju na funkciju
  • član 43 stav 4 = kašnjenje funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po prestanku funkcije
  • član 44 stav 1= kašnjenje funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima zbog bitnih promena