Sektor za operativne poslove – Arhiva 2011.

DSCN0970
Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd započelo sprovođenje mera iz Plana integriteta
07/06/2013
Objavljen izveštaj o verifikaciji planova integriteta iz perspektive korisnika usluga i zaposlenih u lokalnim samoupravama
07/06/2013

Sektor za operativne poslove – Arhiva 2011.

print

U okviru Sektora organizovane su dve grupe analitičko operativnih poslova: poslovi vođenja registara i poslovi za postupanje po predstavkama i prijavama pravnih i fizičkih lica. Opšti (okvirni) zadatak sektora je da, na osnovu određenih evidencija i drugih podataka, relevantnih u borbi protiv korupcije, izvrši njihovu obradu i analizu i da te podatke i analize učini dostupnim stručnoj i široj javnosti. U slučajevima gde je to potrebno, Sektor pruža stručnu pomoć i zaštitu podnosiocima predstavki i prijava.

Odeljenje za registre

Odsek za predstavke