Сектор за оперативне послове – Архива 2011.

Сектор за оперативне послове – Архива 2011.

print

У оквиру Сектора организоване су две групе аналитичко оперативних послова: послови вођења регистара и послови за поступање по представкама и пријавама правних и физичких лица. Општи (оквирни) задатак сектора је да, на основу одређених евиденција и других података, релевантних у борби против корупције, изврши њихову обраду и анализу и да те податке и анализе учини доступним стручној и широј јавности. У случајевима где је то потребно, Сектор пружа стручну помоћ и заштиту подносиоцима представки и пријава.

Одељење за регистре

Одсек за представке