Sedma sednica odbora Agencije

Omogućiti nesmetan rad posmatračima izborne kampanje
26/02/2014
Pravila o radu odbora
14/07/2010

Sedma sednica odbora Agencije

print

Na sedmoj, redovnoj sednici Agencije za borbu protiv korupcije usvojeni su pravni stavovi o postupanju Agencije u slučaju funkcionera zatečenih u obavljanju dve ili više funkcija, koji je trebalo da se do 1. aprila opredele za samo jednu funkciju.

Direktorka je izvestila članove odbora da je do 1. aprila na adresu Agencije stiglo 1813 podnesaka od kojih je svega desetak obaveštenja funkcionera da su se opredelili za jednu javnu funkciju, a mnogo veći broj odnosi se na zahteve za davanje saglasnosti. Prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, Agencija daje saglasnost za obavljanje dve ili više funkcija funkcionerima koji će nakon početka primene Zakona biti kandidovani za obavljanje još neke javne funkcije, ali ne i onima koji su u takvoj situaciji zatečeni. Tako će postojeći zahtevi biti odbačeni kao neosnovani, a protiv ovih i drugih funkcionera koji se do 1. aprila nisu opredelili za jednu javnu funkciju biće pokrenuti postupci.

 

Pravni stavovi se u celosti mogu naći na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije