Савез војвођанских Мађара

Годишњи извештај 2011. ПВ
28/05/2012
Годишњи извештај 2010. СВМ
28/05/2012

Савез војвођанских Мађара