Sastanak predstavnika Agencije za borbu protiv korupcije sa prvim potpredsednikom Vlade, Aleksandrom Vučićem

Plandište – Izbori za odbornike
22/06/2012
Preševo – Izbori za odbornike
22/06/2012

Sastanak predstavnika Agencije za borbu protiv korupcije sa prvim potpredsednikom Vlade, Aleksandrom Vučićem

print

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, predsednik Odbora Agencije, Zoran Stojiljković, zamenik predsednika Odbora, Zlatko Minić i v.d. Direktora Agencije, Tatjana Babić, ukazali su na probleme koji su se javili prilikom rada na Nacrtu nove strategije za borbu protiv korupcije na sastanku sa prvim potpredsednikom Vlade Republike Srbije zaduženim za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, Aleksandrom Vučićem.

Prvi potpredsednik se saglasio da je Agencija organ koji ima značajnu ulogu u izradi strategije i podržao inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o Agenciji koji su predstavnici Agencije najavili, navodeći da je suštinska uloga Agencije upravo prevencija korupcije.

Na sastanku je takođe, bilo reči i o izmenama drugih zakona koje Agencija, u okviru svojih nadležnosti, primenjuje.