Sastanak sa članovima Komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope

Pres jun 2013
02/07/2013
Četvrta sednica odbora Agencije
24/02/2010

Sastanak sa članovima Komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope

IMG_1394
print

Zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Vladan Joksimović razgovarao je sa članovima Komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PS SE) za posmatranje izbora u Srbiji.

Predstavnici Agencije su im predstavili zakonodavni okvir i nadležnosti Agencije u vezi sa kontrolom finansiranja političkih aktivnosti.