Састанак директора Агенције са британским амбасадором

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Састанак директора Агенције са британским амбасадором

print
Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић састао се са амбасадором Велике Британије Денисом Кифом и другим секретаром за политичка, економска и трговинска питања у Амбасади Велике Британије Домиником Нилом.

Како је нагласио амбасадор Киф, Велика Британија посвећена је пружању подршке Републици Србији у унапређењу владавине права и борбе против корупције, у складу са преговарачким поглављем 23, као и јачању сарадње са британским институцијама у овој области. Указао је и на предстојећи Самит земаља Западног Балкана, који ће у оквиру британског председавања Берлинским процесом, бити одржан 9. и 10. јула у Лондону и обухватиће, између осталог, области превенције и борбе против корупције, транспарентности, јавних набавки, сукоба интереса и заштите узбуњивача.

Директор Сикимић захвалио се на подршци Велике Британије у процесу спровођења реформи у Републици Србији, као и европских интеграција. Истакао је значај сарадње свих релевантних институција на националном и међународном нивоу. Лондонски самит је, како је додао, још једна од могућности јачања борбе против корупције, која је неодвојива од економског развоја земље и унапређења повољног пословног окружења.

На састанку је закључено и да ће Велика Британија наставити да пружа подршку Агенцији кроз инструменте техничке помоћи, развијање професионалних мрежа као и унапређење постојећих облика сарадње.

Director of the Anti-Corruption Agency met with the UK Ambassador

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the UK Ambassador Denis Keefe and the Second Secretary for Political, Economic and Trade Issues in the UK Embassy Dominic Neil.

As pointed out by the Ambassador Keefe, the UK has been committed to supporting the Republic of Serbia in improving rule of law and fight against corruption, in line with the negotiation chapter 23 as well as strengthening cooperation with the UK institutions in this area. He also indicated the forthcoming Western Balkans Summit which will be held on July 9-10, 2018 in London in the framework of the UK Chairing of the Berlin Process thus encompassing prevention and fight against corruption, transparency, public procurement, conflict of interest and whistle-blowers’ protection.

Director Sikimić expressed his gratitude for the support provided by the UK in the reform process of the Republic of Serbia as well as European Integration. He stressed the significance of cooperation of all relevant institutions at both national and international level. He added that the London Summit would provide an additional opportunity of strengthening fight against corruption, as an indispensable part of economic development of the country as well as improvement of its favourable business environment.

One of the conclusion of the meeting also pertains to continuation of the UK support to the Agency through technical assistance instruments, development of professional networks and improvement of the existing cooperation modalities.