Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i predstavnika Evropske unije

GFI političkih subjekata za 2017. godine podnosi se do ponedeljka 16. aprila 2018. godine
02/04/2018
Konačna Lista bodovanja kandidata koji su se prijavili na javni poziv za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta
11/04/2018

Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i predstavnika Evropske unije

print
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se sa zamenikom rukovodioca Odeljenja za Srbiju Generalnog direktorata Evropske komisije za susedsku politiku i pregovore o proširenju Kristosom Makridisom, zamenicom šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Matejom Norčič Štamcar i njihovim saradnicima.

Direktor Sikimić zahvalio se na dosadašnjoj podršci Evropske unije Agenciji za borbu protiv korupcije, sa naglaskom na Tvining projekat „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013), koji Agencija trenutno sprovodi sa Nacionalnom agencijom za borbu protiv korupcije, Ministarstvom pravde i Višom školom za pravosuđe Republike Italije, kao i Generalnim tužilaštvom Kraljevine Španije. Istakao je i značaj saradnje svih relevantnih institucija na nacionalnom i međunarodnom nivou u borbi protiv korupcije.

Predstavnik Generalnog direktorata Evropske komisije Makridis ukazao je na važnost vladavine prava i borbe protiv korupcije u pregovorima Republike Srbije za članstvo u EU, u skladu sa Strategijom proširenja, koju je Evropska komisija objavila u februaru 2018. godine. Istakao je i ulogu Agencije, kao jedne od vodećih institucija u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije.

Na sastanku su razmatrane i dalje mogućnosti podrške Evropske unije u aktivnostima, koje Agencija sprovodi u skladu sa Akcionim planom za poglavlje 23.

Director of the Anti-Corruption Agency met with the EU Representatives

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the Deputy Head of the Unit for Serbia at the European Commission Directorate General for Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations Christos Makridis, Deputy Head of EU Delegation to the Republic of Serbia Mateja Norčič Štamcar and their associates.

Director Sikimić extended his gratitude for the invaluable support provided by the EU to the Anti-Corruption Agency, thus pointing out the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption“ (IPA 2013), currently implemented by the Agency and the National Anti-Corruption Authority, Ministry of Justice and Higher School of Judiciary of the Republic of Italy as well as General Prosecutor’s Office of the Kingdom of Spain. He has also emphasized the significance of the cooperation of all relevant institutions at the national and international level in the fight against corruption.

Representative of the European Commission Directorate General Makridis indicated the importance of the rule of law and combating corruption in the EU accession negotiations of the Republic of Serbia in line with the Enlargement Strategy, published by the European Commission in February 2018. He has also stressed the role of the Anti-Corruption Agency, as one of the leading institutions in the area of prevention and fight against corruption.

The meeting also touched upon further possibilities of the EU support to the activities implemented by the Agency as per the Action Plan for Chapter 23.