Састанак директора Агенције за борбу против корупције и представника Европске уније

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Састанак директора Агенције за борбу против корупције и представника Европске уније

print
Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић састао се са замеником руководиоца Одељења за Србију Генералног директората Европске комисије за суседску политику и преговоре о проширењу Кристосом Макридисом, заменицом шефа Делегације Европске уније у Србији Матејом Норчич Штамцар и њиховим сарадницима.

Директор Сикимић захвалио се на досадашњој подршци Европске уније Агенцији за борбу против корупције, са нагласком на Твининг пројекат „Превенција и борба против корупције“ (ИПА 2013), који Агенција тренутно спроводи са Националном агенцијом за борбу против корупције, Министарством правде и Вишом школом за правосуђе Републике Италије, као и Генералним тужилаштвом Краљевине Шпаније. Истакао је и значај сарадње свих релевантних институција на националном и међународном нивоу у борби против корупције.

Представник Генералног директората Европске комисије Макридис указао је на важност владавине права и борбе против корупције у преговорима Републике Србије за чланство у ЕУ, у складу са Стратегијом проширења, коју је Европска комисија објавила у фебруару 2018. године. Истакао је и улогу Агенције, као једне од водећих институција у области превенције и борбе против корупције.

На састанку су разматране и даље могућности подршке Европске уније у активностима, које Агенција спроводи у складу са Акционим планом за поглавље 23.

Director of the Anti-Corruption Agency met with the EU Representatives

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the Deputy Head of the Unit for Serbia at the European Commission Directorate General for Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations Christos Makridis, Deputy Head of EU Delegation to the Republic of Serbia Mateja Norčič Štamcar and their associates.

Director Sikimić extended his gratitude for the invaluable support provided by the EU to the Anti-Corruption Agency, thus pointing out the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption“ (IPA 2013), currently implemented by the Agency and the National Anti-Corruption Authority, Ministry of Justice and Higher School of Judiciary of the Republic of Italy as well as General Prosecutor’s Office of the Kingdom of Spain. He has also emphasized the significance of the cooperation of all relevant institutions at the national and international level in the fight against corruption.

Representative of the European Commission Directorate General Makridis indicated the importance of the rule of law and combating corruption in the EU accession negotiations of the Republic of Serbia in line with the Enlargement Strategy, published by the European Commission in February 2018. He has also stressed the role of the Anti-Corruption Agency, as one of the leading institutions in the area of prevention and fight against corruption.

The meeting also touched upon further possibilities of the EU support to the activities implemented by the Agency as per the Action Plan for Chapter 23.