Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i ambasadora Kraljevine Norveške

Agencija raspisala javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva
30/04/2018
Godišnji izveštaj o radu za 2017. predstavljen pred Odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu
10/05/2018

Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i ambasadora Kraljevine Norveške

print
 Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se sa ambasadorom Kraljevine Norveške Arne Sanes Bjornstadom.

Ambasador Bjornstad istakao je da je unapređenje vladavine prava i borbe protiv korupcije jedna od ključnih oblasti na putu Republike Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Dodao je i da Ambasada Kraljevine Norveške veoma podržava rad Agencije te ukazao na mogućnosti razvijanja buduće saradnje posredstvom projekata bilateralne pomoći ove zemlje.

Direktor Sikimić zahvalio se na dosadašnjoj pomoći Kraljevine Norveške, pruženoj kroz dva uspešno realizovana projekta, usmerena na jačanje mehanizama prevencije korupcije i institucionalnog razvoja Agencije. Naglasio je značaj Agencije u procesu evropskih integracija Republike Srbije, kao i saradnje svih institucija u borbi protiv korupcije na nacionalnom i međunarodnom nivou.

 

               Director of the Anti-Corruption Agency met with the Ambassador of the Kingdom of Norway

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the Ambassador of the Kingdom of Norway Arne Sanes Bjornstad.

Ambassador Bjornstad pointed out improvement of the rule of law and combating corruption as one of the key areas on the Serbian path to European Union Membership. He also added that the Embassy of the Kingdom of Norway strongly supported the work of the Agency and indicated the possibilities of developing future cooperation through Norwegian bilateral assistance projects.

Director Sikimić extended his gratitude for the support provided by the Kingdom of Norway through two successfully finalized projects, focused on strengthening of corruption prevention mechanisms and institutional development of the Agency. He stressed the significance of the Agency in the European Integration process of the Republic of Serbia as well as the cooperation among all institutions in the area of combating corruption, at both national and international level