Састанак директора Агенције за борбу против корупције и амбасадора Краљевине Норвешке

Агенција расписала јавни конкурс за доделу средстава организацијама цивилног друштва
30/04/2018
Годишњи извештај о раду за 2017. представљен пред Одбором за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу
10/05/2018

Састанак директора Агенције за борбу против корупције и амбасадора Краљевине Норвешке

print
 Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић састао се са амбасадором Краљевине Норвешке Арне Санес Бјорнстадом.

Амбасадор Бјорнстад истакао је да је унапређење владавине права и борбе против корупције једна од кључних области на путу Републике Србије ка чланству у Европској унији. Додао је и да Амбасада Краљевине Норвешке веома подржава рад Агенције те указао на могућности развијања будуће сарадње посредством пројеката билатералне помоћи ове земље.

Директор Сикимић захвалио се на досадашњој помоћи Краљевине Норвешке, пруженој кроз два успешно реализована пројекта, усмерена на јачање механизама превенције корупције и институционалног развоја Агенције. Нагласио је значај Агенције у процесу европских интеграција Републике Србије, као и сарадње свих институција у борби против корупције на националном и међународном нивоу.

 

               Director of the Anti-Corruption Agency met with the Ambassador of the Kingdom of Norway

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the Ambassador of the Kingdom of Norway Arne Sanes Bjornstad.

Ambassador Bjornstad pointed out improvement of the rule of law and combating corruption as one of the key areas on the Serbian path to European Union Membership. He also added that the Embassy of the Kingdom of Norway strongly supported the work of the Agency and indicated the possibilities of developing future cooperation through Norwegian bilateral assistance prојеcts.

Director Sikimić extended his gratitude for the support provided by the Kingdom of Norway through two successfully finalized projects, focused on strengthening of corruption prevention mechanisms and institutional development of the Agency. He stressed the significance of the Agency in the European Integration process of the Republic of Serbia as well as the cooperation among all institutions in the area of combating corruption, at both national and international level