Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i ambasadora Finske

Konačna lista vrednovanja i rangiranja projekata
11/07/2018
Usvojen izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije
13/07/2018

Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i ambasadora Finske

print

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se sa ambasadorom Finske Pertijem Ikonenom.

Ambasador Ikonen naglasio je značaj borbe protiv korupcije u kontekstu evropskih integracija Republike Srbije, posebno poglavlja 23 i 24, kao i ulogu Agencije za borbu protiv korupcije u tom procesu. Izrazio je i spremnost Finske da podrži Agenciju u razmeni iskustva i dobrih praksi sa institucijama u Finskoj, koje imaju slične nadležnosti u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije.

Direktor Sikimić predstavio je ovlašćenja Agencije, kao i novine, predviđene nacrtom zakona o sprečavanju korupcije i zakona o lobiranju. Istakao je važnost saradnje na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i podrške, koju je Agencija dobila posredstvom projekata finansiranih iz sredstava bilateralne i pomoći Evropske unije, a koji su značajno doprineli unapređenju njenih administrativnih i tehničkih kapaciteta.

Director of the Anti-Corruption Agency met with the Ambassador of Finland

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the Ambassador of Finland Pertti Ikonen.

Ambassador Ikonen pointed out the importance of fight against corruption in the context of European Integration process of the Republic of Serbia, notably Chapters 23 and 24, as well as the role of the Anti-Corruption Agency in the respective process. He has also expressed the willingness of Finland to support the Agency in terms of experience and best practice exchange with the institutions in Finland having similar competences in the area of prevention and fight against corruption.

Director Sikimić presented the powers of the Agency as well as novelties envisaged by draft Law on Corruption Prevention and Law on Lobbying. He emphasized the relevance of cooperation at national and international level, as well as support provided to the Agency through bilateral and EU projects, which significantly contributed to the improvement of its administrative and technical capacities.