Састанак директора Агенције за борбу против корупције и амбасадора Финске

Коначна листа вредновања и рангирања пројеката
11/07/2018
Усвојен извештај о раду Агенције за борбу против корупције
13/07/2018

Састанак директора Агенције за борбу против корупције и амбасадора Финске

print

Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић састао се са амбасадором Финске Пертијем Иконеном.

Амбасадор Иконен нагласио је значај борбе против корупције у контексту европских интеграција Републике Србије, посебно поглавља 23 и 24, као и улогу Агенције за борбу против корупције у том процесу. Изразио је и спремност Финске да подржи Агенцију у размени искуства и добрих пракси са институцијама у Финској, које имају сличне надлежности у области превенције и борбе против корупције.

Директор Сикимић представио је овлашћења Агенције, као и новине, предвиђене нацртом закона о спречавању корупције и закона о лобирању. Истакао је важност сарадње на националном и међународном нивоу, као и подршке, коју је Агенција добила посредством пројеката финансираних из средстава билатералне и помоћи Европске уније, а који су значајно допринели унапређењу њених административних и техничких капацитета.

Director of the Anti-Corruption Agency met with the Ambassador of Finland

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the Ambassador of Finland Pertti Ikonen.

Ambassador Ikonen pointed out the importance of fight against corruption in the context of European Integration process of the Republic of Serbia, notably Chapters 23 and 24, as well as the role of the Anti-Corruption Agency in the respective process. He has also expressed the willingness of Finland to support the Agency in terms of experience and best practice exchange with the institutions in Finland having similar competences in the area of prevention and fight against corruption.

Director Sikimić presented the powers of the Agency as well as novelties envisaged by draft Law on Corruption Prevention and Law on Lobbying. He emphasized the relevance of cooperation at national and international level, as well as support provided to the Agency through bilateral and EU projects, which significantly contributed to the improvement of its administrative and technical capacities.