Састанак директора Агенције за борбу против корупције и амбасадора Аустрије

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Услуге у области односа са јавношћу
12/09/2018
Амбасадорка Словачке у посети Агенцији
24/09/2018

Састанак директора Агенције за борбу против корупције и амбасадора Аустрије

print

Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић састао се са амбасадором Аустрије Николаусом Лутеротијем и његовом заменицом Сабине Кројсенбрунер.

Директор Сикимић нагласио је значај владавине права и борбе против корупције у контексту европских интеграција Републике Србије, као и изузетне подршке Републике Аустрије у том процесу. Изразио је и намеру Агенције за борбу против корупције да успостави сарадњу са сродним аустријским институцијама кроз размену добрих пракси и искустава у домену превенције корупције.

Амбасадор Лутероти истакао је важност сарадње Републике Србије и Републике Аустрије, као и спровођења реформи у процесу проширења Европске уније. Изразио је и спремност Републике Аустрије да подржи сарадњу у борби против корупције.

 

Director of the Anti-Corruption Agency met with the Ambassador of Austria

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić met with the Ambassador of Austria Nikolaus Lutterotti and Deputy Head of Mission Sabine Kroissenbrunner.

Director Sikimić pointed out the significance of the rule of law and fight against corruption in the context of European Integration process of the Republic of Serbia, as well as invaluable support of the Republic of Austria on this matter. He indicated the intention of the Anti-Corruption Agency to establish cooperation with the similar Austrian institutions through best practice and experience exchange in the area of corruption prevention.

Ambassador Lutterotti emphasized the significance of the cooperation between the Republic of Serbia and Republic of Austria, as well as implementation of reforms in the European Union enlargement process. He has also expressed the willingness of the Republic of Austria to foster cooperation in the fight against corruption.