Sastanak direktora Agencije i predstavnice Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala

Način podnošenja Izveštaja o troškovima izborne kampanje
29/07/2020
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti; Nabavka novih mobilnih telefonskih uređaja; Šifra iz ORN – 32250000 – Mobilni telefoni.
14/08/2020

Sastanak direktora Agencije i predstavnice Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala

print

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić održao je onlajn sastanak sa regionalnom savetnicom Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala (UNODC) Virhinijom de Abaho Markes (Virginia de Abajo Marqués), zaduženom za oblast povraćaja dobara i međunarodne saradnje.
Na sastanku je bilo reči o saradnji Agencije i UNODC, u skladu sa Regionalnim programom za jugoistočnu Evropu za period 2020-2023, kao i o dosadašnjoj praksi u borbi protiv korupcije u rizičnim oblastima. Tom prilikom istaknut je značaj i povezanost pitanja borbe protiv korupcije, pranja novca i terorizma. Utvrđeni su i dalji koraci i aktivnosti, koje će doprineti ostvarivanju zajedničkih ciljeva u domenu prevencije i suzbijanja korupcije.