Sastanak direktora Agencije i predsednika Vlade Republike Srbije

Ljubovija – Izbori za odbornike
25/06/2012
Priboj – Izbori za odbornike
25/06/2012

Sastanak direktora Agencije i predsednika Vlade Republike Srbije

print

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjana Babić sastala se danas sa predsednikom Vlade Republike Srbije i ministrom unutrašnjih poslova, Ivicom Dačićem kako bi ga upoznala sa zaključcima sa prvog koordinacionog sastanka koji je organizovala Agencija i pozvala da i sam ubuduće učestvuje u koordinaciji rada državnih organa u borbi protiv korupcije. Direktorka je upoznala predsednika Vlade sa radom Agencije, predlozima za izmene i dopune Zakona koji su poslati Ministarstvu pravde i državne uprave, kao i sa radom na donošenju nove Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.
Uvažavajući dosadašnje napore Agencije u borbi protiv korupcije, predsednik Vlade dao je punu podršku Agencije u daljem ostvarenju njenih nadležnosti i izrazio spremnost da u okviru svojih ovlašćenja učini sve što je potrebno da bi Agencija uspešno nastavila svoj rad.