Saradnjom sa civilnim sektorom do veće transparentnosti rada državnih organa i bolje primene propisa

Kako poboljšati kvalitet lokalnih antikorupcijskih planova
28/06/2021
Održan onlajn okrugli sto na temu kontrole finansiranja političkih subjekata u vreme pandemije Kovid – 19
30/06/2021

Saradnjom sa civilnim sektorom do veće transparentnosti rada državnih organa i bolje primene propisa

print
Saradnja Agencije za sprečavanje korupcije sa civilnim društvom još jednom je potvrdila neophodnost i svrsishodnost podrške državnih organa civilnom sektoru. Naime, saradnjom sa udruženjem građana BUM Bečej i opštinom Bečej ostvareni su izvrsni rezutati u ovoj lokalnoj samoupravi, koji prevazilaze opštinske okvire.
Kroz podršku Agencije u vidu dodele sredstava za realizovanje projekata iz oblasti sprečavanja korupcije, ali i kroz savetodavne aktivnosti, redovnu komunikaciju i konsultacije, BUM Bečej je zajedno sa lokalnom samoupravom svojim aktivnostima i zalaganjem drugu godinu za redom uveliko doprineo da ova opština bude proglašena najtransparentnijom u Srbiji.

Pre ove saradnje opština Bečej je bila nisko rangirana na listi najtransparentnijih opština i sa svega 38 bodova (od maksimalnih 100) bila na začelju tabele*.
Zajedničkim naporima u poslednjih par godina taj rezultat je udvostručen i dostignut je nivo od 83 boda protekle godine, da bi se ove godine opština Bečej pomerila za još sedam bodova unapred i zauzela ponovo prvo mesto.
Bolji život građana ove opštine i zaštita javnih dobara i interesa bio je prevashodni cilj svih aktivnosti, a on je uslovljen usvajanjem brojnih akata koji stvaraju pravni i praktični okvir za sprečavanje koruptivnih radnji i ponašanja, za svrsishodno trošenje budžeta opštine i korišćenje javnih dobara, otklanjanje rizika od nepravilnosti u radu javnih funkcionera, kontrolu rada odbornika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća.
Istovremeno, donošenje dokumenata od javnog interesa pratila je i kampanja kojom je usmerena pažnja građana ove opštine na ove bitne teme u oblasti borbe protiv korupcije, ali i na prihvatanje sopstvene uloge i odgovornosti za odluke i procese koji bitno utiču na kvalitet njihovog života u ovoj lokalnoj samoupravi.
Podrška Agencije lokalnim i nacionalnim projektima i incijativama daje veoma jasne i merljive rezultate u oblasti prevencije korupcije, te će se u narednom periodu proširiti i dopuniti, uz stalnu interakciju sa civilnim sektorom.

*Indeks transparentnosti lokalne samouprave – LTI