Saradnja sa organizacijama civilnog društva

Kontakt tačka Agencije za saradnju sa organizacijama civilnog društva:

Đurđica Sučević, Rukovodilac Grupe za saradnju sa civilnim društvom

+381 69 3377249   djurdjica.sucevic@acas.rs

 

Aktivnosti

Dokumenta

Dodela sredstava OCD

Arhiva