Сарадња са организацијама цивилног друштва

Контакт тачка Агенције за сарадњу са организацијама цивилног друштва:

Ђурђица Сучевић, Руководилац Групе за сарадњу са цивилним друштвом

+381 69 3377249   djurdjica.sucevic@acas.rs

 

Активности

Документа

Додела средстава ОЦД

Архива