Saradnja u oblasti edukacije

Alijansa vojvođanskih Rumuna
20/06/2012
Godišnji izveštaj 2011. AVR
20/06/2012

Saradnja u oblasti edukacije

print

Danas je, na inicijativu Agencije za borbu protiv korupcije, u prostorijama Udruženja novinara Srbije (UNS), održan sastanak sa Generalnim sekretarom Ninom Brajovićem. Tema sastanka je bila saradnja sa ovim novinarskim udruženjem na planu organizovanja edukacija za novinare na teme iz okvira Programa obuka koje je Agencija objavila.

Dogovoreno je da se u narednom periodu ostvari saradnja tako što će pojedine teme iz ovog Programa biti uključene u postojeće programe Škole novinarstva i Škole veb novinarstva, koje organizuje UNS. Istovremeno, dogovoreno je da se ubuduće planiraju zajedničke edukativne aktivnosti koje bi bile sprovođene u saradnji i sa drugim novinskim udruženjima.

Sastanku su, ispred Agencije za borbu protiv korupcije, prisustvovali Zlatko Minić, član Odbora Agencije, i Nebojša Tasić, šef Odseka za programe obuke.