Saradnja Agencije i Ekonomskog fakulteta

Obuka za lobistu
10/05/2022
Drugo ovogodišnje plenarno zasedanje Mreže institucija za sprečavanje korupcije
12/05/2022

Saradnja Agencije i Ekonomskog fakulteta

print
Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić i dekanica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Žaklina Stojanović potpisali su Sporazum o saradnji, kojim je stvorena osnova za njeno proširivanje i unapređenje.

Kroz razmenu informacija i iskustava u pitanjima u vezi sa naukom i praksom u oblasti sprečavanja korupcije, izvođenje gostujućih predavanja i prezentacija, učešće u projektima studije slučaja, kao i u domenu forenzičkog računovodstva, finansijskog kriminala i korupcije, razvijaće se kadrovski kapaciteti Agencije, dok će izvođenje nastave, uz oslonac na praksu Agencije, omogućiti studentima nove sadržaje.

Radi sticanja praktičnih znanja i iskustava Sporazum predviđa i izvođenje stručne prakse studenata završnih godina osnovnih i master studija. Ovaj vid saradnje studentima Ekonomskog fakulteta  omogućava upoznavanje sa radom pojedinih organizacionih jedinica Agencije kao i mentorsku podršku pri sprovođenju istraživanja i izradi publikacija.

Potpisivanjem ovog dokumenta Agencija nastavlja da razvija saradnju sa organima javne vlasti, naučnim institucijama i udruženjima u oblasti sprečavanja korupcije.