Житорађа – Избори за одборнике
20/06/2012
Зрењанин – Избори за одборнике
20/06/2012

Саопштење

print

Агенција за борбу против корупције у вези са ступањем јавних функционера на сваку другу јавну функцију поступа по процедури утврђеној одредбама члана 28. Закона о Агенцији за борбу против корупције, што подразумева обавезу јавних функционера да Агенцији подносе захтев за давање сагласности по којима ће бити одлучивано.

Истовремено, Агенција ће, узимајући подједнако у обзир све разлоге правне сигурности, али и потребе ефикасног рада, наставити са радом на систематизовању и одређивању каталога функција које би се могле обављати према члану 28 Закона и тако дефинисати коначну верзију Правилника о утврђивању јавних функција, послова и делатности које функционери могу да обављају без сагласности Агенције.