Godišnji izveštaj 2011. PMN
29/05/2012
Grupa građana „Ravanica“
29/05/2012

Saopštenje za javnost

print

Povodom izveštavanja medija i spekulisanja o tome ko je uzročnik eventualnih grešaka u imovinskim kartama funkcionera, Agencija za borbu protiv korupcije još jednom ističe da su sve softverske i tehničke greške otklonjene u roku od 48 sati od dana objavljivanja izveštaja, a svi izveštaji funkcionera verno su preneti na sajt dostupan javnosti.

Ukoliko eventualno nastane tehnički problem, Agencija će kao što je to činila i do sada, ukazati o kakvoj je greški reč i javno se izviniti javnosti i funkcioneru povodom čijeg je izveštaja nastao problem.

Još jednom pozivamo sve funkcionere da provere tačnost i verodostojnost podataka navedenih u izveštajima i podsećamo da su svojeručno potpisali obrazac izveštaja koji na samom kraju sadrži napomenu „Izjavljujem da su podaci navedeni u ovom izveštaju i priloženim dokumentima istiniti, potpuni i tačni i da sam ih naveo/la savesno i u dobroj veri, što svojim potpisom potvrđujem“.

Ukoliko se ispostavi da u izveštajima ima nepravilnosti, Agencija ima ovlašćenja da pokrene prekršajni postupak zbog povrede Zakona.