Саопштење за јавност

Годишњи извештај 2011. ПМН
29/05/2012
Група грађана „Раваница“
29/05/2012

Саопштење за јавност

print

Поводом извештавања медија и спекулисања о томе ко је узрочник евентуалних грешака у имовинским картама функционера, Агенција за борбу против корупције још једном истиче да су све софтверске и техничке грешке отклоњене у року од 48 сати од дана објављивања извештаја, а сви извештаји функционера верно су пренети на сајт доступан јавности.

Уколико евентуално настане технички проблем, Агенција ће као што је то чинила и до сада, указати о каквој је грешки реч и јавно се извинити јавности и функционеру поводом чијег је извештаја настао проблем.

Још једном позивамо све функционере да провере тачност и веродостојност података наведених у извештајима и подсећамо да су својеручно потписали образац извештаја који на самом крају садржи напомену „Изјављујем да су подаци наведени у овом извештају и приложеним документима истинити, потпуни и тачни и да сам их навео/ла савесно и у доброј вери, што својим потписом потврђујем“.

Уколико се испостави да у извештајима има неправилности, Агенција има овлашћења да покрене прекршајни поступак због повреде Закона.