Saopštenje za javnost povodom nedozvoljenog uticaja na v.d. direktora Agencije za privatizaciju

Obaveštenje za odgovorne subjekte Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njeno sprovođenje
07/05/2014
U toku je konkurs za stažiranje u Agenciji
19/07/2010

Saopštenje za javnost povodom nedozvoljenog uticaja na v.d. direktora Agencije za privatizaciju

print

Agencija za borbu protiv korupcije se povodom obaveštenja v.d. direktora Agencije za privatizaciju Vide Uzelac zbog nedozvoljenog uticaja kome je u vršenju javne funkcije izložena od strane funkcionera Predraga Mikića 2. juna obratila predsedniku Republike, čiji je on savetnik za privredu, radi pokretanja odgovarajućeg postupka, a u skladu sa odredbama člana 37. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.
Predsednik Republike je 5. juna dostavio Agenciji za borbu protiv korupcije informaciju u kojoj je naveo da je preduzeo mere i zaključio da nema elemenata na osnovu kojih bi u okviru svojih zakonskih ovlašćenja pokrenuo bilo kakav postupak protiv Predraga Mikića.

Po prijemu ove informacije Agencija je danas, 10. juna, predsedniku Republike dostavila odgovor u vezi sa tumačenjem ustavnih i zakonskih nadležnosti i ovlašćenja predsednika Republike i zakonskih obaveza Agencije povodom obaveštenja o nedozvoljenom uticaju, a koje je izneto u njegovom obraćanju Agenciji.

Takođe, Agencija za borbu protiv korupcije je 29. maja ove godine podnela krivičnu prijavu protiv Olivere Aranđelović, ranijeg zamenika direktora Agencije za privatizaciju, i Aleksandra Panovskog, ranijeg direktora Sektora za ljudske resurse i opšte poslove u Agenciji za privatizaciju, zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje službene isprave iz člana 357. Krivičnog zakonika. Reč je o službenoj ispravi na kojoj je Agencija zasnovala odluku od 18. oktobra 2013. godine, kojom je ranijem direktoru Agencije za privatizaciju Vladislavu Cvetkoviću dala saglasnost da po prestanku javne funkcije zasnuje radni odnos u privrednom društvu PricewaterhouseCoopers Beograd. Do saznanja činjenica i dokaza iz kojih proizlazi osnov sumnje da je ta službena isprava falsifikovana Agencija je došla po prijavi uzbunjivača.

Agencija je, imajući u vidu navedeno, 29. maja ove godine donela odluku kojom je ponovila postupak po zahtevu Vladislava Cvetkovića, poništila svoje rešenje iz oktobra 2013. godine i donela odluku kojom se zahtev imenovanog za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa u ovom privrednom društvu odbija. Istom odlukom Vladislavu Cvetkoviću je naloženo da u roku od 15 dana prestane sa obavljanjem funkcije direktora u tom privrednom društvu.

Navedenu odluku Agencije imenovani je primio 4. juna i protiv nje ima pravo da izjavi žalbu.

Dopis predsednika Republike Srbije

Dopis Agencije za borbu protiv korupcije