Саопштење за јавност поводом недозвољеног утицаја на в.д. директора Агенције за приватизацију

Обавештење за одговорне субјекте Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за њено спровођење
07/05/2014
У току је конкурс за стажирање у Агенцији
19/07/2010

Саопштење за јавност поводом недозвољеног утицаја на в.д. директора Агенције за приватизацију

print

Агенција за борбу против корупције се поводом обавештења в.д. директора Агенције за приватизацију Виде Узелац због недозвољеног утицаја коме је у вршењу јавне функције изложена од стране функционера Предрага Микића 2. јуна обратила председнику Републике, чији је он саветник за привреду, ради покретања одговарајућег поступка, а у складу са одредбама члана 37. Закона о Агенцији за борбу против корупције.
Председник Републике је 5. јуна доставио Агенцији за борбу против корупције информацију у којој је навео да је предузео мере и закључио да нема елемената на основу којих би у оквиру својих законских овлашћења покренуо било какав поступак против Предрага Микића.

По пријему ове информације Агенција је данас, 10. јуна, председнику Републике доставила одговор у вези са тумачењем уставних и законских надлежности и овлашћења председника Републике и законских обавеза Агенције поводом обавештења о недозвољеном утицају, а које је изнето у његовом обраћању Агенцији.

Такође, Агенција за борбу против корупције је 29. маја ове године поднела кривичну пријаву против Оливере Аранђеловић, ранијег заменика директора Агенције за приватизацију, и Александра Пановског, ранијег директора Сектора за људске ресурсе и опште послове у Агенцији за приватизацију, због основа сумње да су извршили кривично дело фалсификовање службене исправе из члана 357. Кривичног законика. Реч је о службеној исправи на којој је Агенција засновала одлуку од 18. октобра 2013. године, којом је ранијем директору Агенције за приватизацију Владиславу Цветковићу дала сагласност да по престанку јавне функције заснује радни однос у привредном друштву PricewaterhouseCoopers Београд. До сазнања чињеница и доказа из којих произлази основ сумњe да је та службена исправа фалсификована Агенција је дошла по пријави узбуњивача.

Агенција је, имајући у виду наведено, 29. маја ове године донела одлуку којом je поновила поступак по захтеву Владислава Цветковића, поништила своје решење из октобра 2013. године и донела одлуку којом се захтев именованог за давање сагласности за заснивање радног односа у овом привредном друштву одбија. Истом одлуком Владиславу Цветковићу је наложено да у року од 15 дана престане са обављањем функције директора у том привредном друштву.

Наведену одлуку Агенције именовани је примио 4. јуна и против ње има право да изјави жалбу.

Допис председника Републике Србије

Допис Агенције за борбу против корупције