Саопштење за јавност Агенције за борбу против корупције поводом „мале матуре“

Прес јул 2012
01/08/2012
Црногорска партија ЦП
17/08/2012

Саопштење за јавност Агенције за борбу против корупције поводом „мале матуре“

print

Поводом саопштења Заштитника грађана у којима сe детаљно образлaжу повреде прописа приликом припреме, организовања и спровођења завршног испита за ученике осмог разреда основне школе, одговора Министарства просвете и медијских изјава самог министра Жарка Обрадовића, Агенција за борбу против корупције у вези са питањима из њене надлежности саопштава:
Као функционер који руководи министарством, министар Жарко Обрадовић је одговоран Влади и Народној скупштини за рад министарства и стање у свим областима из делокруга министарства. Према Закону о Агенцији за борбу против корупције функционер је дужан да ствара и одржава поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције. Савесно и одговорно вршење јавне функције кључно је за успостављање и одржавање поверења грађана у функционере и институције које они представљају (чл. 27. ст. 2).

Министарство просвете било је дужно да приликом осмишљавања и спровођења „мале матуре“ води рачуна о могућим ризицима од корупције у овом процесу. Постоје озбиљне индиције да Министарство просвете није учинило довољно како би се ови ризици умањили, а пропусти у организацији полагања отклонили. Посебно забрињава то што из медијских изјава произлази да су одговорни у министарству били упознати и са чињеницом да је крађе тестова било не само ове, већ и претходне две године, и да ништа није урађено како би се ризици од корупције анализирали, на време отклонили и на тај начин спречило да до крађе дође и ове године.