Obaveza vanredne prijave imovine – podsetnik za funkcionere
10/01/2020
Obuka za posmatrače izbornih kampanja održana u Novom Sadu
15/01/2020

Saopštenje za javnost

print

Na redovnoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije razmatrana je i aktuelna situacija u vezi sa saradnjom sa medijima i medijskim izveštavanjima o aktivnostima Agencije.
Zajednički zaključak Odbora i direktora Agencije za borbu protiv korupcije je da postoji prostor za unapređenje ove saradnje.
Svesni velikog interesovanja medija za rad Agencije, kao i njene odgovornosti u pogledu ostvarivanja prava javnosti na informisanost, postignuta je saglasnost da saradnja sa medijima mora biti kontinuirana, konstruktivna i obostrano korektna.
Svakodnevno suočena sa velikim brojem novinarskih pitanja Stručna služba Agencije će uložiti dodatne napore da svako pitanje nakon predmetne obrade i uvida u registre i baze podataka, dobije adekvatan odgovor.
Odbor i direktor Agencije računaju na razumevanje javnosti i medija da u pogledu pružanja odgovora na pitanja koja se tiču postupaka koji su u toku ili pristupa informacijama od javnog značaja, ličnim i tajnim podacima, Agencija mora postupati u skladu sa zakonom.
Organi Agencije izuzetno cene doprinos istraživačkog novinarstva stalnoj borbi protiv svih oblika koruptivnog postupanja, pa kadrovskim jačanjem i formiranjem posebnog sektora zaduženog za saradnju sa medijima i organizacijama civilnog društva unutar Agencije, pokazuje spremnost za unapređenje saradnje sa novinarima na principima otvorenosti i odgovornog ponašanja. Korektan i partnerski odnos sa medijima važan je preduslov zajedničke borbe protiv korupcije zaključili su Odbor i direktor Agencije.