Обавеза ванредне пријаве имовине – подсетник за функционере
10/01/2020
Обука за посматраче изборних кампања одржана у Новом Саду
15/01/2020

Саопштење за јавност

print

На редовној седници Одбора Агенције за борбу против корупције разматрана је и актуелна ситуација у вези са сарадњом са медијима и медијским извештавањима о активностима Агенције.
Заједнички закључак Одбора и директора Агенције за борбу против корупције је да постоји простор за унапређење ове сарадње.
Свесни великог интересовања медија за рад Агенције, као и њене одговорности у погледу остваривања права јавности на информисаност, постигнута је сагласност да сарадња са медијима мора бити континуирана, конструктивна и обострано коректна.
Свакодневно суочена са великим бројем новинарских питања Стручна служба Агенције ће уложити додатне напоре да свако питање након предметне обраде и увида у регистре и базе података, добије адекватан одговор.
Одбор и директор Агенције рачунају на разумевање јавности и медија да у погледу пружања одговора на питања која се тичу поступака који су у току или приступа информацијама од јавног значаја, личним и тајним подацима, Агенција мора поступати у складу са законом.
Органи Агенције изузетно цене допринос истраживачког новинарства сталној борби против свих облика коруптивног поступања, па кадровским јачањем и формирањем посебног сектора задуженог за сарадњу са медијима и организацијама цивилног друштва унутар Агенције, показује спремност за унапређење сарадње са новинарима на принципима отворености и одговорног понашања. Коректан и партнерски однос са медијима важан је предуслов заједничке борбе против корупције закључили су Одбор и директор Агенције.