Ljig – Izbori za odbornike
22/06/2012
Malo Crniće – Izbori za odbornike
22/06/2012

Saopštenje za javnost

print

Zbog sumnje da se prilikom izvođenja radova na sanaciji i rekultivaciji lokaliteta «Orlovo bojište» kod Paragova na Fruškoj gori protivzakonito eksploatiše kamen, Agencija za borbu protiv korupcije po službenoj dužnosti od Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine traži informacije o tome da li je vršen inspekcijski nadzor, i, ukoliko jeste, šta je tom prilikom utvrđeno.

Od direktora Javnog preduzeća «Nacionalni park Fruška gora» Agencija traži ugovor sa izvođačem radova «Putevi» a.d. iz Sremske Mitrovice i sva dokumenta koja se odnose na isplatu naknade za iznošenje jalovine i kamena od strane izvođača radova. Agencija takođe proverava da li su inženjeri nadzora ovog javnog preduzeća utvrdili bilo kakve nepravilnosti ili nezakonitosti, i, ukoliko jesu, da li su preduzete odgovarajuće mere u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima.