Kruševac – Izbori za odbornike
20/06/2012
Lapovo – Izbori za odbornike
20/06/2012

Saopštenje za javnost

print

Agencija za borbu protiv korupcije vodi postupak protiv Iboje Stojanović, zamenika sekretara za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave Beograd zbog sumnje da je prekršila više odredbi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Agencija raspolaže dokazima da je zamenik gradskog sekretara za urbanizam 2001. godine osnovala projektantsku firmu koja radi projekte a za koje gradski sekretarijat potom izdaje lokacijske i građevinske dozvole.

Agencija proverava iz kojih razloga Iboja Stojanović nije prijavila obavljanje drugog posla (čl. 30), da li su upravljačka prava preneta u skladu sa Zakonom ili na povezano lice (povreda čl. 35) i da li postoji povreda Zakona po članu 72 koja povlači krivičnu odgovornost za prikirivanje prihoda po ovom osnovu.