Saopštenje za javnost, 16. oktobar 2013. godine

Aktivnosti (OCD)
25/10/2012
Pres oktobar 2012.
01/11/2012

Saopštenje za javnost, 16. oktobar 2013. godine

print

Agencija za borbu protiv korupcije odbacuje medijske izjave predstavnika Ministarstva pravde i državne uprave kao netačne jer prema Akcionom planu nije obavezna da učestvuje u radnoj grupi za izradu Zakona o uzbunjivačima, već Ministarstvo pravde i državne uprave ima obavezu da „konsultuje iskustva Agencije za borbu protiv korupcije“ pre nego što Nacrt zakona dostavi Vladi Republike Srbije.
Agencija za borbu protiv korupcije kao nezavisan državni organ smatra da Ministarstvo pravde i državne uprave treba što pre da otvori javnu raspravu o postojećem Modelu Zakona o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača, koji je Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dostavio ovom ministarstvu 5. juna 2013. godine.

Stav Agencije je da Model zakona pruža adekvatan zakonski okvir za zaštitu uzbunjivača i zbog toga je dobio ne samo njenu podršku, već i međunarodno priznatih stručnjaka za ovu oblast. Predstavnici državnih organa, uključujući i predstavnika Ministarstva pravde i državne uprave, koji su prisustvovali koordinacionom sastanku održanom u Agenciji 23. aprila 2013. godine jednoglasno su podržali Model zakona uz konstataciju da je neophodno njegovo hitno usvajanje.

Agencija za borbu protiv korupcije je konsultovana i njeni komentari su uvaženi prilikom izrade Modela zakona. U cilju unapređenja kvaliteta budućeg sistema zaštite uzbunjivača u Srbiji Agencija će, kao i do sada, dati svoje mišljenje o tekstu Nacrta zakona.