Саопштење за јавност, 16. октобар 2013. године

Активности (ОЦД)
25/10/2012
Прес октобар 2012.
01/11/2012

Саопштење за јавност, 16. октобар 2013. године

print

Агенција за борбу против корупције одбацује медијске изјаве представника Министарства правде и државне управе као нетачне јер према Акционом плану није обавезна да учествује у радној групи за израду Закона о узбуњивачима, већ Министарство правде и државне управе има обавезу да „консултује искуства Агенције за борбу против корупције“ пре него што Нацрт закона достави Влади Републике Србије.
Агенција за борбу против корупције као независан државни орган сматра да Министарство правде и државне управе треба што пре да отвори јавну расправу о постојећем Моделу Закона о узбуњивању и заштити узбуњивача, који је Повереник за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности доставио овом министарству 5. јуна 2013. године.

Став Агенције је да Модел закона пружа адекватан законски оквир за заштиту узбуњивача и због тога је добио не само њену подршку, већ и међународно признатих стручњака за ову област. Представници државних органа, укључујући и представника Министарства правде и државне управе, који су присуствовали координационом састанку одржаном у Агенцији 23. априла 2013. године једногласно су подржали Модел закона уз констатацију да је неопходно његово хитно усвајање.

Агенција за борбу против корупције је консултована и њени коментари су уважени приликом израде Модела закона. У циљу унапређења квалитета будућег система заштите узбуњивача у Србији Агенција ће, као и до сада, дати своје мишљење о тексту Нацрта закона.