Udruženje penzionera i socijalna pravda
29/05/2012
Godišnji izveštaj 2011. UP
29/05/2012

saopštenje 26. januar

print

Povodom vesti objavljene u današnjoj štampi u kojoj se navodi da je gradski sekretar za obrazovanje, Vladimir Todić, podneo ostavku na tu funkciju i „prelazi na novo radno mesto“, Agencija za borbu protiv korupcije još jednom podseća sve funkcionere da su po prestanku javne funkcije, a pre stupanja na novu dužnost/funkciju/posao DUŽNI DA ZATRAŽE SAGLASNOST u skladu sa članom 38. Zakona.

Agencija takođe ukazuje da povreda navedene odredbe predstavlja prekršaj za koji se kažnjava pravno lice u kome je zasnovan radni odnos novčanom kaznom do 2 miliona dinara, a odgovorno lice do 500 hiljada dinara. Funkcioneru se izriče mera o povredi zakona i novčana kazna do 150 hiljada dinara.